top of page

Algemene voorwaarden & AVG

Hier zijn onze algemene voorwaarden en AVG verklaring welke wettelijk verplicht zijn en u goed informeren.

Privacy (AVG)

Om je als cliënt optimaal van dienst te kunnen zijn, heeft Mandy's Salon beperkte persoonlijke gegevens van je nodig zoals je naam, telefoonnummer en email om boekingen te kunnen vastleggen. De bescherming van je privacy is daarbij vanzelfsprekend en geregeld volgens de Europese richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Onze website en email is https SSL beveiligd en de gegevens die wij bewaren zolang u cliënt bij ons bent zijn uw naam e-mailadres, e-mails en eventueel telefoonnummer.  Wij registreren en bewaren verder geen gegevens over de behandeling(en) en/of klacht(en) die u aan ons kenbaar heeft gemaakt. Wij delen uw gegevens met niemand anders, ook niet voor eigen marketing doeleinden tenzij u hier per email nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. U kunt ten alle tijden vragen om uw gegevens te wissen waar wij dan ook direct gehoor aan geven.

Algemene voorwaarden Mandy's Salon

Mandy's Salon verleent geen medische behandelingen. Bij medische klachten adviseren wij de  cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan. 

Mandy's Salon verleent geen erotische massages, aanvraag tijdens een behandeling wordt niet op prijs gesteld en kan tot staken van de behandeling leiden. In een dergelijk geval worden de kosten van de geboekte behandeling wél in rekening gebracht.

Opdrachtgever/cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Mandy's Salon en deze kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan behandelingen en/of gebruikmakend van de diensten van Mandy's Salon voortvloeien.

Intake en uw gezondheid: is er sprake van allergieën of medische klachten, is cliënt in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient cliënt dit door te geven. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dit voorafgaand aan de behandeling beslist melden. Cliënt blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan Mandy's Salon.

Uw persoonlijke en/of medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.

Mandy's Salon behoudt zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten.

Gedurende een behandeling dient u uw mobiele telefoon uit te schakelen of op stil te zetten.

Annulering van een behandeling/opdracht is tot 24 uur voor aanvang gratis, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Hierna worden 50% van de kosten in rekening gebracht van de gevraagde behandeling. De behandeling dient direct of na afloop contant of digitaal afgerekend te worden. Mandy's Salon behoudt zich het recht voor een opdracht te annuleren, indien er naar het oordeel van Mandy's Salon geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.

Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Mandy's Salon verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Mandy's Salon stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de salon.

Mandy's Salon is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht word verstaan elke bijzondere oorzaak/omstandigheid, die in redelijkheid niet geacht kan worden voor het risico van Mandy's Salon te komen. Mandy's Salon heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is Mandy's Salon gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Opdrachtgever dient tijdig aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie en tijdstip.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, aangevuld, of vervangen, hoewel zulke wijzigingen niet van toepassing zijn op reeds verrichte boekingen. 

Mandy's Salon werkt samen met Reikikring. Behandelingen door Reikikring vallen onder de algemene voorwaarden van Reikikring zelf.

Voor vragen kunt u altijd terecht via Telefoon, email, SMS en WhatsApp, zie contact gegevens.

bottom of page